PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Odebrano dwie inwestycje na drogach powiatowych

 

W dniu 13 września br. nastąpił odbiór końcowy dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem z „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Pierwsze zadanie dotyczyło przebudowy odcinka o długości 995 m drogi powiatowej nr 0780T Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Kolonia Pęcławice. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. Wartość inwestycji wyniosła 1 mln 321 tys. zł, w tym 80% to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przebudowy wykonano chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej, jezdnię o szer. 6 m z masy mastyksowo – grysowej (SMA) oraz pobocze utwardzone o szerokości 1 m z betonu asfaltowego oddzielone od jezdni oznakowaniem poziomym. Ponadto wykonano kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome, w rejonie skrzyżowania zamontowano znaki aktywne B20, a na początkowym odcinku drogi wykonano przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym. Zakres robót obejmował również renowację odwodnienia poprzez oczyszczenie i umocnienie rowów płytami betonowymi prefabrykowanymi wraz z wymianą uszkodzonych przepustów pod zjazdami.

Drugie zadanie dotyczyło przebudowy odcinka o długości 630 m drogi powiatowej nr 0795T Osiek – Suchowola w miejscowości Osiek. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 345 tys. 500 zł, w tym 80% to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przebudowy na całym odcinku wykonano nową nawierzchnię o szerokości jezdni 5,5 m z masy mastyksowo – grysowej (SMA), dodatkowo wykonano jednostronne pobocze o szer. 1 m z betonu asfaltowego, oddzielone oznakowaniem poziomym. Zakres robót obejmował również renowację odwodnienia i wymianę uszkodzonych przepustów pod zjazdami oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym.

Ogółem przebudowano 1 625 m dróg powiatowych, za kwotę 1 mln 666 tys. 500 zł.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje