PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Oddano pierwsze 4 przejścia dla pieszych

 

Umowę na budowę 11 bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego podpisano 14 grudnia 2023 roku. Zadania uzyskały dofinansowanie z ,,Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” w łącznej kwocie 1 mln 607 tys. 682 zł, tj. 58% całości kosztów. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 2 mln 748 tys. 759 zł. Wykonawcom naznaczono termin 9 miesięcy na wykonanie inwestycji tj. do 14 września 2024 roku.

W dniu 26 czerwca br. komisyjnie odebrano pierwsze 4 przejścia dla pieszych:

  1. na terenie gminy Rytwiany, przejście w Podborku, w ciągu drogi powiatowej nr 1876T Oleśnica – Brody. Wykonawcą robót budowlanych było „DB Budownictwo” Sp. z o.o., z Rytwian. Całkowita wartość zadania to kwota 215 tys. 250 zł. Zakres robót obejmował: budowę chodnika na dojściach do przejścia, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED (solar + turbina wiatrowa) i pionowych znaków drogowych, a także wykonanie oznakowania aktywnego – znak D-6 i oznakowania poziomego jezdni.
  2. w Oleśnicy na ul. Stopnickiej, w ciągu drogi powiatowej nr 1067T Stopnica – Oleśnica. Wykonawcą, podobnie jak zadania trzeciego i czwartego była Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała z Rakowa. Całkowita wartość zadania to kwota 137 tys. 017 zł. Zakres robót obejmował: przebudowę chodnika, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED oraz montaż pionowych znaków drogowych, a także wykonanie oznakowania aktywnego – znak D-6 i oznakowania poziomego jezdni.
  3. na terenie gminy Bogoria w Jurkowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1704T Bogoria – Nowa Wieś. Całkowita wartość zadania to kwota 295 tys. 710 zł. Zakres robót obejmował: budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zatoki autobusowej, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED, oraz montaż pionowych znaków drogowych, barier wygrodzeniowych U-12a, a także wykonanie oznakowania aktywnego – znak D-6 i oznakowania poziomego jezdni.
  4. na terenie gminy Szydłów w Solcu Starym, w ciągu drogi powiatowej nr 1816T Grabki Duże – Solec. Całkowita wartość zadania to kwota 240 tys. 651 zł. Zakres robót obejmuje m. in. budowy chodnika na dojściach do przejścia, montaż lamp hybrydowych ulicznych LED oraz montaż pionowych znaków drogowych, a także wykonanie oznakowania aktywnego – znak D-6 i oznakowania poziomego jezdni.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje