PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził starosta staszowski Józef Żółciak odbyło się w formie zdalnej, w czwartek 3 grudnia br. Po przyjęciu porządku obrad, omówiono protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia Komisji, między innymi dotyczącymi stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 z drogą powiatową Łubnice Słupiec w miejscowości Łubnice oraz na skrzyżowaniu ulic: Oględowska – Krakowska w Staszowie.
Następnie dokonano oceny pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące:
▪ sprawozdania z działalności oraz informacji komendanta powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2019 rok,
▪ informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu staszowskiego za 2019 rok,
▪ informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2019 rok.
W dalszej części obrad członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku, jak również zaopiniowali projekt budżetu na 2021 rok, na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Pod koniec posiedzenia komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz oraz zastępca komendanta powiatowego policji kom. Jacek Rozczypała poinformowali o przygotowaniu służb powiatowych do zbliżających się świąt i Nowego Roku.
Po przedstawieniu przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka ,,Planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021”, kom. Jacek Rozczypała zawnioskował o wsparcie projektu modernizacji skrzyżowania ul. Mickiewicza z drogą wojewódzką w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu. Przed zamknięciem obrad starosta Józef Żółciak złożył wszystkim ich uczestnikom życzenia świąteczno-noworoczne.

Tekst: Jan Mazanka

Foto: z wewnętrznej transmisji obrad

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje