PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Aktualna sytuacja epidemiczna oraz przygotowania do działań w razie ewentualnego wystąpienia drugiej fali zachorowań na COVID-19, to główne tematy posiedzenia członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie w dniu 26 sierpnia br. odbyło się w Starostwie staszowskim.

Posiedzenie otworzył i prowadził szef Zespołu starosta staszowski Józef Żółciak. Po otwarciu spotkania, informacje dotyczące stanu epidemicznego na terenie powiatu przedstawili: państwowy powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz i dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik. W nawiązaniu do wiedeokonferencji, jaka odbyła się ze świetokrzyskim kuratorem oświaty Kazimierzem Mądzikiem dzień wcześniej, tj. 25 sierpnia, inspektor Bożena Głaz poinformowała o działaniach, jakie winny być podjęte w przypadku podejrzeń o zachorowaniach w szkołach. Z kolei dyr. szpitala Paweł Wojtasik, w związku z nadchodzącym sezonem grypowym, zawnioskował o wypracowanie i wprowadzenie procedur, które ochroniłyby szpital przed problemami, głównie Szpitalny Oddział Ratunkowy, jakie mogą wyniknąć z nadmiernej liczby pacjentów z terenu gmin, które powinny przede wszystkim być leczone w Samodzielnych Publicznych Zespołach Opieki Zdrowotnej. W trakcie dyskusji na ten temat wypowiadali się m.in., burmistrzowie i wójtowie wszystkich 8 gmin powiatu staszowskiego.
W związku z rozpoczynającym się, od 1 września br. nowego roku szkolnego, o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych, poinformowali: naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski, dyrektor staszowskiego LO Anna Karasińska, dyrektor Zespołu Szkół Izydor Grabowski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Jan Ungeheuer, dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław Rogala i dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Kaczmarczyk. O swoich przygotowaniach mówili także: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii Anna Niziałek i kierownik kształcenia praktycznego Bogusław Kowalcze z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych w Sichowie Dużym. Poruszono, m.in. zagadnienia dotyczące: wprowadzenia procedur postępowania, wyznaczenia stref izolacyjnych oraz izolatek w wypadku podejrzenia o zachorowania na COVID-19 oraz dezynfekcyjnego ozonowania książek w bibliotekach szkolnych. Przedyskutowano także problemy wynikające z dowozu uczniów, jak również z wprowadzenia niewielkich zmian w harmonogramie rozpoczęcia zajęć, co uczyniono w celu uniknięcia nadmiernego kumulowania dużej liczby uczniów w jednym czasie. Dyrektorzy, oceniając przygotowanie placówek do rozpoczęcia nauczania, m.in. podziękowali władzom powiatu za wyposażenie szkół w podstawowe środki ochrony osobistej, jak: maseczki, przyłbice, kombinezony oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Po zakończeniu posiedzenia starostowie powiatu przekazali środki ochrony osobistej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje