PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Obradował konwent

 

W dniu 19 maja br., w starostwie staszowskim, odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego. Obrady otworzył i prowadził przewodniczący konwentu, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, a także prac dotyczących bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy oraz udrażniana przepustów, a także usuwania piachu zalegającego przy krawężnikach. Jak poinformowała Agnieszka Gajda – główny specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie, aktualnie realizowane jest 8 zadań przebudowy dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, a kolejne 10 zadań jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość dofinansowania wszystkich 18 inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład to 33 mln 242 tys. zł, a łączna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych wynosi 30 km. Kolejne umowy na dodatkowe 4 zadania zostały podpisane w starostwie staszowskim 4 maja br. Wysokość dofinansowania tych zadań, tym razem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wynosi 4 mln 644 tys. 982 zł, a łączna długość przebudowywanych odcinków to 4,3 km. Kończąc swoją relację dotyczącą stanu prac na drogach powiatowych, Agnieszka Gajda poprosiła wójtów i burmistrzów o podjęcie decyzji wyboru kolejnych odcinków dróg do przebudowy, co pozwoli przygotować wnioski i dokumentację do najbliższego naboru, który jest spodziewany w najbliższych miesiącach.

Następny temat spotkania dotyczył wyboru miejsca i terminu dożynek powiatowych. Po dyskusji zdecydowano, że tegoroczne powiatowe święto plonów odbędzie się w niedzielę 3 września w Połańcu, czyli na tydzień przed XXIII Świętokrzyskimi Dożynkami Województwa Świętokrzyskiego, które odbędą się 10 września na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Przed zakończeniem obrad poruszono problem aktualizacji map terenów zalewowych w gminach nadwiślańskich, co ma bezpośredni wpływ na wydawanie pozwoleń budowlanych.

                                                                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje