PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Nowy dowódca świętokrzyskich terytorialsów

 

W dniu 21 czerwca br., na kieleckiej Bukówce, w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła na terenie jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce, a przebieg odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W trakcie uroczystego apelu nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przez płk. Grzegorza Motaka na ręce nowego dowódcy płk. Piotra Hałysa.
Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły. Obecni byli również przedstawiciele Dowódcy Garnizonu Kielce oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Kulminacyjnym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru 10. ŚBOT oraz podpisanie protokołów i złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków.
Generał Wiesław Kukuła w słowach skierowanych do zdającego obowiązki dowódcy brygady, złożył serdeczne podziękowania za służbę, która przypadła w szczególnie trudnym czasie pandemii. Zaznaczył, że 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej bardzo dobrze wywiązała się ze swej roli wspomagając mieszkańców, placówki medyczne i instytucje samorządowe.
– Zaszczytem i honorem było dla mnie dowodzić przez prawie dwa lata tak wspaniałymi żołnierzami. Wspólnie udało nam się rozbudować naszą Brygadę. Naszymi działaniami podnieśliśmy potencjał militarny, ale przede wszystkim poziom bezpieczeństwa regionu świętokrzyskiego. Stając na pierwszej linii walki z COVID -19 wsparliśmy naszych najbliższych, przyjaciół, sąsiadów, społeczeństwo Województwa Świętokrzyskiego. Przekuwając nasze CREDO w czyn pokazaliśmy wartość Żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej służącego w swojej małej ojczyźnie. W życiu każdego żołnierza przychodzi etap zmiany stanowiska służbowego przed jakim ja dziś staję. Minister Obrony Narodowej powierzył mi nowe zadanie, jakim jest dalszy rozwój potencjału WOT, które będę realizował w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej – powiedział podczas uroczystości płk. Grzegorz Motak.
Nowy dowódca brygady płk Piotr Hałys jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na Wydziale Wojsk Inżynieryjnych na kierunku saperskim. Był wykładowcą w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. J. Jasińskiego we Wrocławiu. Czterokrotnie pełnił służbę poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Od 2017 roku pełnił obowiązki szefa oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Pionie Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Od 2018 roku główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.
Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Zespół prasowy
10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. mjr E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt”
kpt. Marcin KOWAL, ppor. Daniel WOŚ

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje