PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

,,Muzyka Twoje imię ma”

 

Taki tytuł nosił benefis Gustawa Kozłowskiego, jaki odbył się w sobotę 20 listopada br., w sieleckim ,,Zakątku Świętokrzyskim”. Podczas tego wydarzenia opowiedziano i podsumowano 65-letni okres działalności Szanownego Benefisanta, zarówno zawodowej, jak też pedagogicznej i artystycznej.

Spotkanie zgromadziło ponad 200 gości, wśród których byli przedstawiciele: władz samorządowych, duchowieństwa, dyrekcji placówek kulturalnych, zespołów folklorystycznych i chórów. Szczególnie ciepło zostali powitani byli uczniowie Gustawa Kozłowskiego, którzy w trakcie koncertu uczcili byłego nauczyciela swoimi występami.

Gustaw Kozłowski urodził się tuż przed wybuchem II wojny światowej, w sierpniu 1939 roku, obdarowany talentem muzycznym, systematycznie zdobywał i udoskonalał swoje wykształcenie, stając się zarówno cenionym organistą w 6 parafiach jak i pedagogiem oraz założycielem i prowadzącym różne zespoły artystyczne. Zaproszeni goście w składanych podziękowaniach przypominali długą i nacechowaną sukcesami drogę zawodowo-artystyczną solenizanta. Jednym z nich był starosta staszowski Józef Żółciak, który wraz z kwiatami wręczył pamiątkowy grawerton, w którym czytamy, m.in.: ,,W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, serdecznie gratulujemy wspaniałego Jubileuszu 65-lecia pracy artystycznej, w różnych ośrodkach i miejscowościach ziemi świętokrzyskiej.  Jesteśmy, także pełni uznania i podziwu dla 60 lat pracy organisty, począwszy od 1958 roku i parafii w Modliborzycach, aż do przejścia na emeryturę w 2018 roku i zakończenia pracy w parafii Zofiówka. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że pracując w poszczególnych parafiach, nieprzerwanie zakładał Pan i prowadził zespoły taneczne, śpiewacze i folklorystyczne, tym samym szerząc kulturę na terenach wiejskich i zachowując od zapomnienia wielowiekowy dorobek artystyczny oraz zwyczaje  naszych przodków. Nieocenioną wartością w Pańskim dorobku, jest także wykształcenie rzeszy muzyków, instruktorów artystycznych i nauczycieli, którzy w dalszej swojej działalności, kontynuują Pańskie szlachetne dzieło. We wdzięcznej pamięci zachowamy również naszą 20-letnią współpracę z Panem, Zespołem Sichowianie i Kapelą Nadwiślańską, kiedy to, tak wspaniale reprezentowaliście ziemię staszowską na dożynkach powiatowych i wojewódzkich. Serdecznie życzymy długich lat w zdrowiu, wielu nowych pomysłów i inspiracji artystycznych, a także wszelkiego dobra w życiu osobistym”.

W benefisie Gustawa Kozłowskiego udział wzięły także zaprzyjaźnione zespoły folklorystyczne z terenu okolicznych powiatów, dzięki czemu spotkanie, po zakończeniu jego oficjalnej części, przerodziło się w koncert pieśni i muzyki ludowej, czym dodatkowo podkreślono dorobek artystyczny głównego bohatera sobotniego spotkania.

                                                                                     Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje