PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Przemysław Tomporowski

LXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku o godzinie 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXVI/24 z dnia 30.01.2024 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LXVII/24 z dnia 23.02.2024 roku.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – projekt 7/24.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2023 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej – projekt 8/24.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023 – projekt 9/24.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2026 – projekt 10/24.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024 – 2026 – projekt 11/24.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku
  – projekt 12/24.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 13/24.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 14/24.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 15/24.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 16/24.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 17/24.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 18/24.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 19/24.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 20/24.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 21/24.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031 – projekt 22/24.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
  – projekt 23/24.
 23. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie pomiędzy sesjami.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje