PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2023 roku o godzinie 09.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LVII/23 z dnia 22.06.2023 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LVIII/23 z dnia 30.06.2023 roku.
 6. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Powiatu Staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo” – projekt 46/23.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka” – projekt 47/23.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Staszowskiego – projekt 48/23.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/5/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – projekt 49/23.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 50/23.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 51/23.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje