PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku o godzinie 08.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Porządek obrad.
  4. Przyjęcie Protokołu Nr LV/23 z dnia 27.04.2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028 – projekt 27/23.
  6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 28/23.
  7. Podjęcie Oświadczenia Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uczczenia dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęte z okazji 103. rocznicy urodzin Ojca Świętego.
  8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje