PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Logistycy doskonalą i rozwijają swoje anglistyczne i matematyczne umiejętności

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz języka angielskiego w logistyce dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU dobiegają już końca. Beneficjent projektu – Powiat Staszowski – w zadaniu nr 3 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zawodach 311307, 311930 i 333107” zaplanował dla 180 uczniów (w tym: 60uczniów z Zespołu Szkół w Połańcu, 70 z Zespołu Szkół w Staszowie i 50 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kluczowe umiejętności matematyczne oraz z języka angielskiego branżowego w grupach 10  cio osobowych. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 50 godzinach zajęć z matematyki i 50 godzinach zajęć rozwijających umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim.

W ramach prowadzonych zajęć w sposób zindywidualizowany i warsztatowy logistycy ze staszowskiego Ekonomika rozwinęli deficytowe kompetencje matematyczne i językowe zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Uczniowie otrzymali podręczniki wraz z ćwiczeniami dostosowanymi do programu zajęć uwzględniającego ich potrzeby.

Tekst i foto: Halina Myśliwiec
specjalista ds. organizacji

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje