PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

LIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

LIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LII/23 z dnia 31.01.2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej – projekt 5/23.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – projekt 6/23.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Staszowski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 – projekt 7/23.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego – projekt 9/23.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Staszowski – projekt 10/23.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2027 – projekt 11/23.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – projekt 12/23.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje