PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Konsultacja rozbudowy DK 79

 

W dniu 6 sierpnia br. w Starostwie staszowskim miała miejsce konsultacja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec – Osiek.

Konsultacje związane były z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostosowania ww. odcinka do warunków technicznych odpowiadających klasie  GP – droga główna ruchu przyspieszonego. Planowany zakres prac obejmuje: wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 7 m z wykonaniem utwardzonych poboczy z nawierzchnią asfaltową, a także wykonanie skanalizowania połączeń dróg publicznych powiatowych i gminnych z drogą krajowa nr 79.

W dyskusji nad koncepcjami kieleckiego Biura Projektowego CONTEK PROJEKT, udział wzięli: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik obwodu drogowego w ZDP Adam Jur, radni powiatu: Stanisław Batóg, Zbigniew Wiącek, Janusz Bąk, Mariusz Zyngier, Stanisław Walczyk i Michał Skotnicki oraz inspektorzy z Wydziału Komunikacji i Transportu: Jerzy Sowa i Mariusz Rajca. Miasto i gminę Osiek reprezentowali: radny Adam Burczy i prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Stróżkach Maria Burczy.

Głównie koncentrowano się na przedyskutowaniu koncepcji skrzyżowania DK 79 z drogami powiatowymi nr: 0816T w Stróżkach, 0814T w Ossali, 0813T w Nikrasowie, 0838T w Okrągłej i 0837T w Luszycy.

Dłuższą dyskusję poświęcono koncepcji skrzyżowania DK z drogą powiatową 0816T w Stróżkach, które przebiega w bliskim sąsiedztwie budynku dawnego Urzędu Gminy, który obecnie po remoncie jest wykorzystywany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Termin udzielenia odpowiedzi pokonsultacyjnych do Biura Projektowego CONTEK PROJEKT upływa w połowie sierpnia br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje