PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

„Koło w sieci!”-Projekt KGW w Brzezinach

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2018 r.
W ciągu niespełna dwóch lat Zarząd KGW w Brzezinach opracował 12 wniosków projektowych i złożył je w różnych konkursach grantowych. Osiem wniosków otrzymało w konkursach wysoką punktację i zostało wybranych do dofinansowania.
Na dzień dzisiejszy KGW w Brzezinach zrealizowało 8 projektów.
Ponieważ koło jest zobowiązane do promocji realizowanych projektów, do przekazywania bieżących informacji mieszkańcom, pojawił się problem, jak najskuteczniej informować, promować, zachęcać mieszkańców do włączania się w działania koła, gdyż informacje dotyczące działalności koła są „porozrzucane” w różnych miejscach w internecie.
Fundacja im. S. Artwińskiego ogłosiła w marcu 2020 r. nabór wniosków w konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych dla młodych organizacji pozarządowych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”. Członkinie koła napisały wniosek „Koło w sieci!” , który znalazły się na I miejscu listy rankingowej w 5 okręgu. Tym samym pozyskały fundusze na stworzenie strony internetowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.

Najważniejszym celem powstania strony internetowej było zwiększenie świadomości istnienia prężnie działającego koła wśród szerszego grona odbiorców oraz ułatwienie kontaktu
z mieszkańcami, a w rezultacie zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi Brzeziny w różnorodne działania na rzecz lokalnej wspólnoty, promocja regionalnych produktów, podtrzymywanie tradycji regionalnych poprzez umieszczanie np. przepisów potraw, wspomnień o mieszkańcach, zwyczajach regionalnych.

Pełna treść artykułu

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje