PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejny Zarząd OSP z absolutorium

 

W sobotę, 11 marca br., w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Koniemłoty, odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności za 2022 rok.

W posiedzeniu, które otworzył i prowadził prezes druh Roman Myśliwiec, oprócz druhów, członków jednostki, uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.,: poseł na Sejm, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Wiesław Woszczyna, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, proboszcz parafii w Koniemłotach ks. dr Jan Michał Łukasik, wikariusz parafii ks. Paweł Zyśko, mł. bryg. Tomasz Banaś z Komendy Powiatowej PSP w Staszowie, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski, a także współpracujący z jednostką: przedsiębiorcy, pedagodzy i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Złota Podkowa”.

Po powołaniu komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za 2022 rok, druh prezes Roman Myśliwiec przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok ubiegły, po czym jednogłośnie przyjęto wniosek o udzieleniu Zarządowi jednostki absolutorium.

W punkcie ,,wolne wnioski i dyskusja” prezes Roman Myśliwiec podziękował poseł Annie Krupce za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na zakup średniego samochodu bojowego. Wstępnie omówiono program obchodów 100-lecia jednostki, które planowane są w sierpniu lub wrześniu br., a także podziękowano sponsorom za otrzymywane wsparcie. Posiedzenie było także okazją do wręczenia członkom jednostki odznak ,,Za wysługę lat”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje