PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejny odcinek drogi powiatowej do remontu

 

W dniu 7 września br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 07870T Raków – Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego”. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Staszowa. Umowę na realizację zadania podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, główna księgowa ZDP Beata Kondek, a ze strony wykonawcy prezes Zarządu PRD Rafał Szyszkowski oraz wiceprezes Wojciech Szyszkowski. Wykonanie zadania obejmuje: frezowanie, podbudowę kruszywem warstwy dolnej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz oznakowania poziomego jezdni. Wartość zadania realizowanego wspólnie przez Powiat Staszowski oraz Gminę Bogoria wynosi 134 tys. 596 zł. Termin zakończenia inwestycji upływa z dniem 30 września 2020 roku.

                                                                           Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje