PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu

 

25 czerwca br. w starostwie staszowskim podpisano 4 umowy dotyczące ,,Przebudowy dróg powiatowych w związku z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Zadania zostaną dofinansowane w 93% z Programu Rządowego – Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie nr 1. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1860T Niedziałki – Ruda – 625 m, 1540T Dziewiątle – Wola Jastrzębska – dł. 170 m, 1823T Grzybów – Niedźwiedź – dł. 600 m. Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 1 395 m, koszt inwestycji to: 1 mln 981 tys. 304 . Inwestycję zrealizuje firma ROBERT JAMROŻY USŁUGI BUDOWLANE.

Zadanie nr 2. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1856T Rytwiany – Łubnice – dł. 400 m, 1067T Stopnica – Oleśnica – Połaniec – dł. 500 m, 1876T Oleśnica – Brody – Grobla dł. – 560 m, 1818T Sufczyce – Strzelce – dł. 410 m, 1819T Oleśnica – Brody – dł. 500 m. Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 2 410 m, koszt inwestycji to: 2 mln 327 tys. 486 . Inwestycję zrealizuje Zakład Remontowo – Budowlany ,,DARBUD” Adam Darowski.

Zadanie nr 3. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1709T Sztombergi – Sulisławice – dł. 1 110 m, 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała – dł. 500 m, 1835T Pliskowola – Osiek – dł. 1 295, 1832T Osiek – Suchowola – dł. 500 m, 1839T Strużki – Szwagrów – dł. 300 m. Łączna długość przebudowywanych odcinków wyniesie 3 705 m, koszt inwestycji to: 4 mln 021 tys. 048 . Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEXINWESTYCJE Sp.k.

Zadanie nr 4. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1855T Grzybów – Wymysłów – dł. 410 m, 1841T Połaniec – Niekurza – dł. 730 m, 1814T  Brzeziny – Szydłów – Kotuszów – dł. 600 m. Łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi 1 740 m, koszt inwestycji to: 1 mln 897 tys. 265 zł. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEXINWESTYCJE Sp.k.

Przebudowa dróg dotyczy m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni i na niektórych odcinkach jej poszerzenie, utwardzenie poboczy, renowacja odwodnienia z wymianą przepustów pod zjazdami, budowa chodnika z kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wszystkie zadania, oprócz pierwszego, zostaną realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ogółem zostanie przebudowanych 9 250 m dróg powiatowych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 10 mln 227 tys. 103 , z czego dofinansowanie z Programu Rządowego – Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to: 9 mln 500 tys. zł (93%), wkład własny powiatu staszowskiego wynosi 727 tys. 103 zł (7%). Termin zakończenia ww. inwestycji upływa po 18 miesiącach od podpisania umów, tj. 25 grudnia 2025 roku.

                                                                                     Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje