PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Kadeci z LO w Staszowie wyróżnieni na MSPO w Kielcach

 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, jaki odbył się w Kielcach w dniach 6 – 9 września br., przyciągną kilka tysięcy osób zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami przemysłu zbrojeniowego Polski  i kilkudziesięciu państw z całego świata. Miejsce, które od 30 lat słynie z nowatorskiego podejścia do spraw związanych z obronnością, również w tym roku stało się centrum wojskowości w Europie Środkowowschodniej.

Podczas targów, w ramach programu mającego na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży, wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, inaugurując nowy rok szkolny, spotkał się z uczniami klas mundurowych. Wśród zaproszonych na spotkanie znaleźli się kadeci z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Jak podkreślają uczniowie, było to dla nich ogromne wyróżnienie i przeżycie, które dodało im motywacji do codziennej pracy i nauki dla Ojczyzny. Minister Mariusz Błaszczak nagrodził kadetów, którzy wyróżnili  się podczas nauki w Oddziałach Przygotowania Wojskowego, wśród nich znalazło się dwoje uczniów ze staszowskiego LO: Natalia Szydłowska i Bartłomiej Skrzypek.

Podczas salonu obronnego, zwiedzający, żołnierze oraz kadeci mogli, m.in. przetestować wirtualną strzelnicę, która na co dzień służy uczniom klas mundurowych ze Staszowa. Różnorodność zastosowanych w niej rozwiązań budziła duże zainteresowanie. Tego typu strzelnica daje duże możliwości propagowania strzelectwa wśród młodzieży i stawia Liceum Ogólnokształcące ze Staszowa w czołówce szkół ponadpodstawowych nie tylko w województwie, ale też w kraju.

„Podjęliście dobrą decyzję dotyczącą łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie ojczyzny”, te słowa ministra Mariusza Błaszczaka podkreślają, że nauka w Oddziałach Przygotowania Wojskowego jest zaszczytna i pełna odpowiedzialności za losy Polski. Kadeci nie tylko muszą przygotować się do egzaminu dojrzałości, ale także zdać test z miłości do Ojczyzny. Świadomość zagrożeń, które mogą dotknąć nasz kraj, wymusza nie tylko zdobywanie wiedzy z przedmiotów typowo szkolnych, jak i z dziedzin związanych  z wojskowością. Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, misję kształtowania nowoczesnego patriotyzmu wypełnia z zaangażowaniem i sukcesami, gdyż to właśnie „dzisiejsi” kadeci, „jutro” zostaną żołnierzami.

        kadet Natalia Szydłowska

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje