PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Jednostki OSP podsumowują działalność za 2019 rok

 

Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, doroczne, walne zebrania sprawozdawcze, rozpoczęły się w 4 stycznia i trwać będą do 29 marca br. Do udziału w zebraniach, oprócz druhów poszczególnych jednostek, zapraszani są: członkowie Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, burmistrzowie i wójtowie oraz radni poszczególnych miast i gmin oraz gmin, a także dyrektorzy szkół.

Porządek każdego zebrania zawiera m.in.: ▪ wybór przewodniczącego, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków ▪ przyjęcie porządku zebrania ▪ sprawozdania z działalności ▪ sprawozdanie finansowe ▪ sprawozdanie komisji rewizyjnej ▪ przedstawienie projektu działalności i planu finansowego na rok bieżący ▪ absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy ▪ przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący ▪ wolne wnioski ▪ podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
Do tej pory, na dzień 11 lutego br., zebrania odbyły się w 39 jednostkach: Solec, Wola Żyzna, Grzybów, Sichów Mały, Domaradzice, Niekrasów, Szczeglice, Łukawica, Rybitwy, Tuklęcz, Pełczyce, Tursko Wielkie, Gacki, Niedźwiedź, Czernica, Połaniec, Wola Kiełczyńska, Ossala, Korytnica, Kotuszów, Wysoki Duże, Rudki, Potok, Wola Osowa, Ruszcza, Kłoda, Jurkowice, Długołęka, Wilkowa, Grabki Duże, Grzybów, Niemścice, Maśnik, Święcica, Pęcławice Górne, Jabłonica, Osówka, Gorzków i Oleśnica. Pozostałe 40 jednostek OSP powiatu staszowskiego, swoje zebrania, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeprowadzi w terminie do 29 marca br.

Mieczysław Madej
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Staszowie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje