PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Jednostka OSP w Kłodzie w KSRG

 

W sobotę, 28 stycznia br. w Kłodzie, oficjalnie przekazano decyzję  komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Do tego elitarnego grona dołączyła jednostka OSP w Kłodzie, co świadczy o najwyższym poziomie jej działalności w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rytwiany, a także w razie potrzeby, miejscowości spoza terenu gminy. W ceremonii wręczenia decyzji uczestniczyli, m.in.: poseł na Sejm, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł Michał Cieślak, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca, starosta staszowski Józef Żółciak, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Wiesław Woszczyna, komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

Decyzję z rąk zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Rajcy, odebrał prezes jednostki OSP Kłoda druh Ryszard Noga. Po zakończeniu ceremonii wręczenia decyzji odbyło się zebranie  sprawozdawcze, podczas którego udzielono absolutorium zarządowi jednostki za okres 2022 roku, a także uchwalono plan działalności wraz z budżetem na 2023 rok.

                                                                               Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje