PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Inwestycje na terenach po byłych PGR

 

W dniu 29 listopada br. w starostwie staszowskim, w obecności posła na Sejm RP Marka Kwitka, podpisano umowę na realizację inwestycji  pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki  w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów”.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowę na realizację zadania, w imieniu zamawiającego, podpisał starosta staszowski Józef Żółciak przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, a w imieniu wykonawcy: Rafał Szyszkowski – prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie oraz wiceprezes Wojciech Szyszkowski. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a zakończenie realizacji zadania zaplanowano na dzień 29 października 2023 roku.  Wartość inwestycji wynosi 1 mln 999 tys. 143 zł, z czego 98% czyli 1 mln 959 tys. 160 zł stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna długość drogi podlegającej przebudowie wynosi 1 830 m.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o szerokości 5,5 m, z poszerzeniem pobocza bitumiczne o szerokości 1 m z każdej strony, oddzielone od jezdni linią krawędziową. W planie inwestycji przewidziano także: ▪ wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym przebudowę już istniejących ▪ oznakowanie pionowe i poziome (linie krawędziowe), w tym wydzielenie z części jezdni oznakowaniem poziomym pobocza asfaltowego obustronnego ▪ renowację odwodnienia, w tym wymianę istniejących przepustów pod drogą oraz na zjazdach na działki przyległe do drogi ▪ karczowanie drzew i krzewów w pasie drogowym ▪ wykonanie kanału technologicznego KTu.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje