PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Inwestycje na drogach powiatowych zwiększają bezpieczeństwo

 

W dniu 24 listopada br., dokonano odbioru dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych na terenie gmin Bogoria oraz Łubnice. Zadanie realizowane na terenie gminy Bogoria pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice – Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429”, zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. ze Staszowa. Całkowita wartość zadania to 1 470 683,33 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m, w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, wykonanie pobocza bitumicznego o szer. 1 m, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie zatoki autobusowej, kanału technologicznego oraz oznakowanie. W odbiorze zakończonej inwestycji uczestniczyli: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, przewodniczący komisji infrastruktury, rolnictwa i promocji powiatu radny Zbigniew Bąk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, główny specjalista w ZDP Staszów Agnieszka Gajda oraz prezes Tomasz Dyl reprezentujący wykonawcę.

Zadanie realizowane na terenie gminy Łubnice pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010”, zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski z Kłody. Całkowita wartość zadania to 1 247 263,05 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości 995 m, w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, wykonanie pobocza bitumicznego o szer. 1 m, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna), uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie kanału technologicznego oraz oznakowanie. Uczestnicząca w odbiorze wójt gminy Łubnice Anna Grajko wraz z radnymi oraz przedstawicielami sołectwa, podziękowali władzom powiatowym za realizację inwestycji poprawiającej przede wszystkim poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedmiotowe  zadania  zostały dofinansowane w 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst: Agnieszka Gajda/ ZDP Staszów
Foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje