PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria

 

W dniu 16 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, odbyło się podpisanie umów z beneficjentami projektów, zakwalifikowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W gronie ośmiu beneficjentów znalazł się także też Powiat Staszowski, który w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, realizuje projekt pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. Umowę na dofinansowanie projektu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisali: w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik, natomiast w imieniu Powiatu Staszowskiego: wicestarosta Leszek Guzal przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.
Wartość projektu to 1 mln 102 tys. 752 zł, w tym: kwota dofinansowania 1 mln 047 tys. 614 zł, a wkład własny Powiatu – 55 tys. 137 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, poddziałanie RPSW.08.05.01 – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju.
Główne zadania w projekcie Powiatu Staszowskiego to: ▪ rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk, ▪ rozwój umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk, ▪ rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ▪ realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk.
Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie to: 180 osób, a liczba nauczycieli kształcenia zawodowego to: 16 osób. Bezpośrednimi realizatorami projektu są: ▪ Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu – 60 uczniów i 4 nauczycieli, ▪ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – 50 uczniów i 3 nauczycieli, ▪ Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – 70 uczniów i 9 nauczycieli. Kierunki objęte wsparciem to: technik energetyk, technik odnawialnych źródeł energii i technik logistyk.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje