PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Robert Dziedzic

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADAŃ DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ  W 2021 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje