PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje wszystkich Wykonawców prac geodezyjnych, że w związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak: NG.OIL.071.28.2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, dot. prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. których deklarowany termin realizacji upłynął a wyniki nie zostały przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a figurują w rejestrze i zakłócają obraz rejestru prac geodezyjnych oraz utrudniają  wyciąganie właściwych wniosków z analizy danych – tutejszy urząd został zobligowany do weryfikacji w/w prac, które najprawdopodobniej nie będą zrealizowane. W związku z powyższym proszę wszystkich Wykonawców o weryfikację swoich zgłoszeń sprzed 31 lipca 2020 r. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i dokonywanie powyższego sukcesywnie ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje