PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Zbigniew Uss-Wąsowicz

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie realizując zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych informuje, że posiada środki na następujące zadania:

– dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2021,

– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2021.

Osoby, które korzystały z dofinansowania w poprzednim roku mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów oraz do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o:

* znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

* całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy wydane przez ZUS,

* I, II lub III grupy inwalidzkiej wydane przez ZUS lub Komisje do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia

* posiadającą orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku wydane Komisje do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel.  15 866 50 70   lub  15 864 30 58

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje