Odbiór końcowy inwestycji fotowoltaicznej w Powiecie Staszowskim

Utworzono: czwartek, 08 sierpień 2019

loga fotowoltaika1jpgW dniu 19 lipca 2019 roku zakończył się odbiór końcowy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
W wyniku realizacji w/w inwestycji otrzymano:
•    Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13 szt. tj.:
1.    Mikroinstalacja fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie o wartości brutto: 190 047,25 zł
2.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego  w Staszowie o wartości brutto: 190 047,25 zł
3.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu o wartości brutto: 171 752,51 zł.
4.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu o wartości brutto: 171 752,51 zł.
5.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Starostwa Powiatowego w Staszowie o wartości brutto: 171 752,52 zł.
6.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,60 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Technikum w ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie o wartości brutto: 170 827,05 zł.
7.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,60 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie o wartości brutto: 170 827,05 zł.
8.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Internatu Zespołu Szkół  im. S. Staszica w Staszowie o wartości brutto:190 047,25 zł.
9.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Szkoły Zespołu Szkół  im. S. Staszica w Staszowie o wartości brutto: 190 047,25 zł.
10.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Budynku Dydaktycznego Zespołu Szkół  im. S. Staszica w Staszowie o wartości brutto: 171 752,51 zł.
11.    Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie o wartości brutto: 171 752,52 zł.
12.    Mikroinstalacja fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Hali Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie o wartości brutto: 190 047,25 zł.
13.    Mikroinstalacja fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW przyłączona do instalacji elektrycznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. S. Staszica Staszowie o wartości brutto: 190 047,25 zł.
•    Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,52MW.
Wykonawcą zadania była firma PRO – ECO sp. z o.o. z Gdyni, zaś funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił p. Wiesław Jędrzejczyk- Lumen Intelligents System sp. z o. o. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 2 340 700,17 zł, w tym wartość dofinansowania z RPOWŚ na lata 2014-2020 902 311, 41 zł.

Tekst:Justyna Supa

  Foto: Sławomir Rakowski

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie

 2


Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – 2 mikroinstalacje (Zespół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące)

3


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – 2 mikroinstalacje (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

4


Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie – 4 mikroinstalacje (Budynek Dydaktyczny, Internat, Szkoła i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

5


Starostwo Powiatowe w Staszowie

6


Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie – 2 mikroinstalacje (Pływalnia i Hala Sportowa)

1jpg


 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech