Odbiór końcowy inwestycji fotowoltaicznej w gminie Połaniec

Utworzono: wtorek, 09 lipiec 2019

5W dniu 12 czerwca odbył się odbiór końcowy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych realizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec” w ramach Projektu Partnerskiego pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach zadania Gmina Połaniec zrealizowała mikroinstalacje na 7 obiektach tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Budynku Świetlicy Środowiskowej w Połańcu, Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, Publicznym Przedszkolu w Połańcu, Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu oraz Przychodni Zdrowia w Połańcu. Wykonawcą zadania była firma PVTEC Polska Sp. z. o.o., zaś funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił p. Janusz Obierak. Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 504 177, 00 zł, w tym wartość dofinansowania z RPOWŚ na lata 2014-2020 to 194 354, 09 zł.

Tekst:Justyna Supa

Foto: Gmina Połaniec/Powiat Staszowski

Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu

1


Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

2


Budynek Świetlicy Środowiskowej w Połańcu

3


Zespół Placówek Oświatowych w Połańcu

4


Publiczne Przedszkole w Połańcu

5


Środowiskowy Domu Samopomocy w Połańcu

6


Przychodna Zdrowia w Połańcu

7

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech