Inwestycje fotowoltaiczne powiatu na ukończeniu

Utworzono: czwartek, 27 czerwiec 2019

phoca thumb l 5Mają się ku końcowi prace związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, tj. zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”.

Inwestycja realizowana jest w formie projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Całość zadania obejmowała budowę trzynastu mikroinstalacji fotowoltaicznych przez Powiat Staszowski oraz siedmiu przez Gminę Połaniec.
    Powiat Staszowski w ramach projektu, zrealizował prawie w całości instalacje fotowoltaiczne na obiektach: • Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, • Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Internatu, • Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego, • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, • Starostwa Powiatowego w Staszowie, • Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. Prace polegały na dostawie i montażu konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, montażu paneli fotowoltaicznych, okablowania, inwerterów, rozdzielnic i układów pomiarowych. W części ww. obiektów wykonane instalacje zostały podłączone do istniejących układów i wytwarzają już energię, wykorzystując sprzyjającą pogodę. Ostatnią przewidzianą do realizacji instalację, na Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, wykonawca zadania firma PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, zamierza rozpocząć w lipcu br. Planowany termin zakończenia całości zadania zgodnie z umową to: 18 sierpnia 2019 roku.  Według wykonawcy termin ten zostanie skrócony. Wartość zadania realizowanego przez Powiat Staszowski wynosi 2 mln 340 tys. 700 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych to 902 tys. 311 zł, tj 38,5%. Nadzór inwestorski nad zadaniem, sprawowany jest przez LUMEN Intelligents System Sp. z o. o. Wiesław Jędrzejczyk z Krakowa.

                                Tekst: Mariusz Fijałkowski
                                Foto: Sławomir Rakowski

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech