PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

III Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

III Sesji Rady Powiatu w Staszowie,

która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

  Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ślubowanie radnego wstępującego na wakujący mandat.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Porządek obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr I/24 z dnia 06.05.2024 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr II/24 z dnia 16.05.2024 roku.
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania – projekt 57/24.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok – projekt 49/24.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 50/24.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2023 rok – projekt 51/24.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 55/24.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt 52/24.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/12/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2024 r.  w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku – projekt 56/24.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024 – 2031 – projekt 53/24.
 16.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok – projekt 54/24.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 16.05.2024 roku w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 58/24.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/24 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 16.05.2024 roku w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie , ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – projekt 59/24.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Wójtowicz

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje