PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Dwa i pół miesiąca przed terminem

 

W dniu 15 lipca br., oddano do użytku nowo wybudowany most przez rzekę Radnia z drogami dojazdowymi w Solcu Starym, w ciągu drogi powiatowej nr 0032T.

Umowa na wykonanie dzieła, została podpisana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ze Spółką Cywilną ,,Saltor” z Kielc, w dniu 28 listopada 2019 roku. Wartość robót to: 1 mln 147 tys. zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 555 tys. zł, tj. 48% wysokości kosztów. Wkład własny, w wysokości 592 tys. 310 zł, pokryły solidarnie po 50% samorządy: powiat staszowski oraz miasto i gmina Szydłów.

Poprzedni, drewniany obiekt został całkowicie rozebrany. Nowy most, o konstrukcji betonowej, posiada prostą i estetyczną formę architektoniczną. Konstrukcję nośną jednoprzęsłowego obiektu, stanowi monolityczna rama żelbetowa ze skrzydłami bocznymi, usytuowanymi równolegle do drogi. Długość mostu wynosi 14 m, szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokość 6 m. Termin zakończenia budowy mostu, ustalony na 30 września br., został skrócony o 2 i pół miesiąca.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje