PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Dwa festiwalowe dni w Staszowie

 

W poniedziałek, 10 czerwca br. rozpoczął się dwudniowy XXI Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Otwarcie wydarzenia odbyło się o godz. 10:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Impreza już od 21 lat jest okazją do promowania dorobku twórczości osób z niepełnosprawnościami i docenienia ich wyjątkowych talentów oraz możliwości. Już podczas pierwszych prezentacji można było zobaczyć i poczuć, jak  sztuka w wykonaniu zarówno dzieci, jak i dorosłych przekracza bariery i cieszy zarówno samych wykonawców jak i zgromadzoną publiczność. O rozmachu i zasięgu festiwalu świadczy liczba jego uczestników – instytucji i stowarzyszeń biorących udział w staszowskim wydarzeniu.

W pierwszym dniu festiwalu, na scenie można było zobaczyć i usłyszeć wykonania prezentowane, między innymi przez podopiecznych: Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego ,,Miś” w Staszowie, Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Opatowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej TWRP ,,Wszechnica Konecka” i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

Drugiego dnia  podziwiano podopiecznych z: Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu, Powiatowego Domu Środowiskowego w Stąporkowie, Domu Pomocy Społecznej w Słupi – Caritas Diecezji Kieleckiej, Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej, Środowiskowego Domu Samopomocy ,,La Zebra” w Krzcinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu, Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Domu Pomocy Społecznej w Bejscach,  Zespołu Domów Opieki w Ratajach Słupskich Caritas Diecezji Kieleckiej i Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Festiwalowi towarzyszyły wystawy prac plastycznych podopiecznych instytucji biorących udział w tym wydarzeniu. Patronatu honorowego festiwalowi udzielili: burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć i starosta staszowski Romuald Zgrzywa.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje