PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria
Autor:Publikacja: Dorota Makuch

Dotyczy zapytania cenowego Nr 4/RPSW.08.05.01-26-0045/19 na zakup i dostawę książek wraz z ćwiczeniami stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki

 

W dniu 29.04.2020 r. Komisja wyłoniła wykonawcę na zakup i dostawę książek wraz z ćwiczeniami stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki w związku z realizacją przez Powiat Staszowski projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Wyniki postępowania na zakup i dostawę książek wraz z ćwiczeniami do realizacji zajęć dodatkowych z matematyki

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje