PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Doposażono szpitalne oddziały rehabilitacyjne

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymały wsparcie finansowe ze środków unijnych na zakup nowoczesnego wyposażenia oddziałów rehabilitacyjnych.

Ogólna, łączna kwota wsparcia to blisko 1,4 mln zł. Stosowne umowy z dyrektorami jednostek opieki zdrowotnej, w dniu 28 kwietnia br., podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Sułek.

Jak poinformował  marszałek Andrzej Bętkowski, cyt. ,,udało się uzyskać pewne oszczędności w wydatkowaniu środków unijnych w kończącej się perspektywie finansowej, a kurs euro pozwolił nam na wygospodarowanie kwot, które przeznaczymy obecnie na dofinansowanie projektów zakupu rehabilitacyjnego sprzętu medycznego. Będą z niego korzystać pacjenci 3 dużych świętokrzyskich szpitali w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie wnioskował o dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa dostępu do wysokiej jakości rehabilitacji poprzez doposażenie Ośrodka Rehabilitacji dziennej”. Wartość dofinansowania ogółem wyniosła ponad 350 tysięcy zł. Szpitalny oddział zostanie wyposażony m.in. w nowe wanny do masażu wirowego, aparaty do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii, stoły rehabilitacyjne i bieżnie elektryczne, steppery oraz fotel do masażu.

Opracował: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje