PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Dofinansowano inwestycje na terenach po byłych PGR

 

Blisko 150 mln złotych trafi do samorządów z województwa świętokrzyskiego na realizację inwestycji na terenach po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Inwestycje na terenie powiatu staszowskiego zostaną wsparte łączną kwotą 7 mln 470 tys. zł. Przyznane fundusze pochodzą z trzeciej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dotacje pozwolą na zrealizowanie na terenie województwa świętokrzyskiego blisko 70 zadań, m.in.: odbudowę i modernizacje dróg gminnych i powiatowych, zakupy autobusów i samochodów strażackich, budowę oświetlenia ulicznego, inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia, czy remont obiektów zabytkowych.

W dniu 14 lipca br. w przekazaniu symbolicznych czeków w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, oprócz samorządowców, udział wzięli, m.in.: posłowie na Sejm: Anna Krupka, Agata Wojtyszek i Marek Kwitek oraz senatorowie: Krzysztof Słoń i Jarosław Rusiecki, a także wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak.

Symboliczny czek o wartości 3 mln 430 tys. zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0828T w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów, w imieniu władz powiatu staszowskiego, odebrał starosta Józef Żółciak, czek na kwotę 2 mln 040 tys. zł na rewitalizację dworu z przełomu XVII i XIX wieku rodziny Knothe w Ruszczy, odebrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak, a czek o wartości 2 mln zł na zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

W mieniu samorządowców podziękował burmistrz Połańca Jacek Nowak, mówiąc m.in.: „To wszystko jest z korzyścią dla naszych samorządów ziemi świętokrzyskiej. Rząd dostrzegł nasze potrzeby. Dziękujemy za te środki i wsparcie dla naszych małych ojczyzn”. Bezzwrotne dofinansowanie wynosi maksymalnie 98% kosztów inwestycji, pozostałe 2 procent pokryją samorządy z własnego budżetu.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje