PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie realizuje program ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- MODUŁ IV.

 Adresatami programu są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu staszowskiego, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadające orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wydane przed 16 rokiem życia oraz osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszej kolejności zostały objęte wsparciem osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pomoc realizowana jest w  formie paczek żywnościowych oraz ze środkami higieny, jak: mydła antybakteryjne, proszki do prania, żele do rąk. Fundowane są także karnety na pływalnię Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, co ma pomóc w utrzymaniu należytej sprawności fizycznej.

Łącznie, wsparciem zostało objęte 244 osoby niepełnosprawne. Wartość udzielonej pomocy w formie paczek i karnetów na basen wynosi 97 tys. 650 zł.  Paczki wydawane są sprzed Starostwa Powiatowego w Staszowie. Z beneficjentami – mieszkańcami powiatu staszowskiego, w tym z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Połańca, spotkali się starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal. Stworzyło to okazję do rozmów na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcenia ich do skorzystania z oferty Powiatowego Centrum Sportowego.

Działania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością pozwolą na wyrównywanie szans oraz przeciwdziałaniu marginalizacji, a także pomagają w zapobieganiu epidemii COVID – 19.

Tekst: Anna Ogórek, dyrektor PCPR w Staszowie
Foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje