PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Inwestycje
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Co z budową mostu w Podborku?

 

Zniszczony most w Podborku, gmina Rytwiany, maj 2019 roku.

Jak pamiętamy, obiekt mostowy został uszkodzony w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego w dniu 23 maja 2019 roku. Budowa nowego obiektu, to koszt 2 mln 927 tys. 400 zł. Po opracowaniu projektu budowlanego, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, jest na etapie zakończenia uzyskiwania wszystkich decyzji administracyjnych, związanych z tą inwestycją. Budowa mostu znalazła się na pierwszym miejscu wojewódzkiej listy rankingowej zadań powiatowych, do realizacji z dofinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po decyzji o uruchomieniu środków z ww. programu, będącego w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Zakończenie budowy mostu z jego oddaniem do użytku, planowane jest to końca bieżącego roku.

                                                                  Opracował: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje