PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Co nowego w projekcie „Bo jednak z rodziną”

 

Trwa realizacja projektu pn. ,,Bo jednak z rodziną”. Liderem realizującym zadanie jest Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, a partnerami: Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gmina Połaniec/Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 909 tys. 729,91 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Os. Priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych) wynosi 839 tys. 097,83 zł. Wkład własny wnieśli: powiat Staszowski – w kwocie 61 tys. 032,08 zł oraz Gmina Połaniec – w kwocie 9 tys. 600,00 zł.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 wychowanków rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z terenu powiatu staszowskiego. W dniu 18 sierpnia br., w Starostwie staszowskim odbyło się spotkanie monitorujące realizację zaplanowanych działań. Oprócz uczestników projektu, dzieci i młodzieży z opiekunami, w spotkaniu udział wzięli: wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor PCPR Anna Ogórek i koordynator projektu Joanna Mazur wraz z pracownikami.
M.in. omówiono już zrealizowane działania dotyczące: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korepetycje z: języka polskiego 300 godz., języka angielskiego 450 godz. i matematyki 450 godz. Łącznie na realizację działania – wyrównywania szans edukacyjnych dla wychowanków, przeznaczono kwotę 96 tys. 600,00 zł. Aktualnie realizowane jest poradnictwo psychologiczne indywidualne i zajęcia grupowe, związane z identyfikacją predyspozycji wychowanków, analizą zdolności, zainteresowań oraz cech charakteru, pod kątem wyboru kierunków kształcenia. Przedstawiono także plan wyjazdu, w terminie 23 – 28 sierpnia br., na obóz terapeutyczno-surwiwalowy do Zakopanego. Łącznie w wyjeździe bierze udział 25 udział wychowanków i 20 opiekunów – rodziców zastępczych. Każdy wychowanek na obóz terapeutyczno-surwiwalowy otrzymał wyposażenie w którego skład weszły: dresy, t-shirty, kurtka przeciwdeszczowa, buty adidasy, kapcie, plecak i latarka. Podczas spotkania wicestarosta Leszek Guzal wręczył wszystkim wychowankom zakupiony w ramach projektu ekwipunek i złożył życzenia miłego pobytu i wielu wspaniałych wrażeń. Wyjazd na obóz terapeutyczno – surwiwalowy dla uczestników w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst i foto: Zbigniew Uss Wąsowicz

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje