PowiatStaszowski

Komunikaty i ogłoszenia

Wyniki postępowania konkursowego

W dniu 11.07.2019 r. Komisja wyłoniła Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Ogłoszenia

W serwisie

Sprawdź

Polecamy

Projekty

Publikacje