PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

 

W dniu 18 lipca br. oddano 6 przejść dla pieszych w miejscowościach: Sichów Duży, Łubnice, Oleśnica (2 przejścia), Bogoria i Kotuszów. 3 przejścia zostały przebudowane, a kolejne 3 wybudowane od nowa, łączna wartość tych inwestycji wynosi 805 tys. 509 zł. Ww. zadania zostały objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości od 62% do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, a pozostałe  koszty solidarnie z budżetu powiatu staszowskiego oraz budżetów gmin, na terenie których zostały zrealizowane zadania.

W najbliższych dniach odbędzie się przekazanie kolejnych 7 podobnych zadań. W sumie na terenie powiatu staszowskiego zostało zmodernizowanych 13 przejść, a umowy na realizację tych inwestycji podpisano 12 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

         Przekazanie w dniu 18 lipca  sześciu zakończonych inwestycji dotyczyło:

  1. „Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0835T w miejscowości Sichów Duży”. Zakres robót obejmował: ▪ przebudowę chodnika na dojściach do przejścia, ▪ montaż płytek ryflowanych kierunkowych antypoślizgowych oraz płytek ostrzegawczych antypoślizgowych dla osób niewidomych, a także progów wyspowych niezależnie na każdym pasie ruchu, a także wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych, ▪ wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych oraz wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym (tabliczki T – 27, znaki ostrzegawcze  A-11a „Próg zwalniający”, znaki  B-33 „Ograniczenie prędkości do 20 km”), ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu, ▪ wymieniona nawierzchnia z betonu asfaltowego w obrębie oddziaływania przejścia. Wykonawcą robót była spółka DB Budownictwo Sp. z o.o. Rytwiany. Wartość inwestycji wyniosła 110 tys. zł.
  2. „Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T w miejscowości Łubnice”. Zakres robót obejmował: ▪ wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego w obrębie oddziaływania przejścia, ▪ przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej w obrębie oddziaływania przejścia, ▪ wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych, a także oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu. Wykonawcą robót była spółka DB Budownictwo Sp. z o.o. Rytwiany. Wartość inwestycji wyniosła 89 tys. 900 zł.
  3. „Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T w miejscowości Oleśnica”. Zakres robót obejmował: ▪ wykonanie przebudowy chodnika na dojściach do przejścia wraz z zamontowaniem płytek ryflowanych kierunkowych antypoślizgowych oraz płytek ostrzegawczych antypoślizgowych dla osób niewidomych, ▪ wymieniona nawierzchnia z betonu asfaltowego w obrębie oddziaływania przejścia, ▪ montaż progów wyspowych niezależnie na każdym pasie ruchu, ▪ wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych, a także oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” z tabliczką T-27 wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym (tabliczki T – 27, znaki ostrzegawcze A-11a „Próg zwalniający”, znaki  B-33 „Ograniczenie prędkości do 20 km”), ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu. Wykonawcą robót była spółka DB Budownictwo Sp. z o.o. Rytwiany. Wartość inwestycji wyniosła 89 tys. 900 zł.
  4. „Budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0115T w miejscowości Oleśnica”. Zakres robót obejmował: ▪ wykonanie w obrębie przejścia chodnika wraz z zamontowaniem płytek ryflowanych kierunkowych antypoślizgowych oraz płytek ostrzegawczych antypoślizgowych dla osób niewidomych, ▪ wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w obrębie przejścia, ▪ wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych, ▪ montaż znaków pionowych aktywnych w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, ▪ montaż progów zwalniających wyspowych niezależnie na każdym pasie ruchu wraz z oznakowaniem pionowym w postaci znaków ostrzegawczych A-11a „Próg zwalniający” oraz znaków zakazu B-33 „Ograniczenie prędkości do 20 km”, ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu. Wykonawcą robót była spółka DB Budownictwo Sp. z o.o. Rytwiany. Wartość inwestycji wyniosła 100 tys. 900 zł.
  5. „Budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T w obrębie skrzyżowania w miejscowości Kotuszów”. Zakres robót obejmował: ▪ wykonanie w obrębie oddziaływania przejścia chodnika (na dojściach do przejścia),▪ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, ▪ wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz z wykonanie progów akustycznych, a także oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 196 tys. 627 zł.
  6. „Budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Bogoria”. Zakres robót obejmował: ▪ wykonanie po stronie prawej dodatkowego chodnika na dojściach do przejścia oraz przebudowę chodnika po stronie lewej, ▪ wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, ▪ wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz z wykonanie progów akustycznych oraz znaków pionowych aktywnych w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, ▪ wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków ostrzegawczych A-11a „Próg zwalniający” oraz znaków zakazu B-33 „Ograniczenie prędkości do 20 km”, ▪ montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z zamontowanym czujnikiem zmierzchu. ▪ wykonanie progów zwalniających wyspowych niezależnie na każdym pasie ruchu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła 218 tys. 182 zł.

Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Paulina Majczak

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje