PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

 

W dniu 12 sierpnia br. oddano 5 przejść dla pieszych w miejscowościach: Niekrasów, Brzeziny i Staszów (3 przejścia). Ww. zadania zostały objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości od 63% do 73% kosztów kwalifikowanych zadania, a pozostałe  koszty z budżetu powiatu staszowskiego oraz budżetów gmin, na terenie których zostały zrealizowane zadania.

 „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów w miejscowości Niekrasów”

Zakres robót obejmował:

 • budowę chodnika,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na przejściu dla pieszych wraz z wykonanie progów akustycznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym,
 • montaż barierek ochronnych U-12a wzdłuż chodnika.

Wykonawca robót: DROG-KOP Piotr Sagan, ul. H. Sienkiewicza 30, 28-230 Połaniec. Wartość inwestycji brutto: 151 516,32 zł.

 

„Budowa  przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże w miejscowości Brzeziny”

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie po stronie lewej i prawej chodnika na dojściach do przejścia,
 • wykonanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 • wykonanie oznakowania poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w technologii grubowarstwowej wraz z wykonaniem progów akustycznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego aktywnych w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym,
 • montaż dwóch lamp o zasilaniu hybrydowym (solar + turbina wiatrowa) z czujnikiem zmierzchu.

Wykonawca robót: DB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany. Wartość inwestycji brutto: 215 900,00 zł.

 

„Przebudowa trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1035T ul. 11- go Listopada w Staszowie w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1034T ul. Langiewicza w Staszowie”

Zakres robót obejmował:

 • wymianę kostki brukowej na wyniesionym skrzyżowaniu,
 • montaż przed każdym przejściem płytek ceramicznych ostrzegawczych oraz kierunkowych przeznaczonych dla osób niewidomych,
 • odtworzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego oraz pionowego w obszarze oddziaływania ww. przejść dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „Przejście dla pieszych – kroczący ludzik” wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym,
 • wykonanie doświetlenia wszystkich trzech przejść poprzez montaż 2 szt. lamp przy każdym przejściu.

Wykonawca robót: DB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany. Wartość inwestycji brutto: 380 000,00 zł.

            Tekst: Agnieszka Gajda
Foto: Lucjan Piotrowski

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje