PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Barbórka 2021 w Staszowie

 

Tegoroczne święto górników w Staszowie, z powodu zagrożenia COVID ograniczono do mszy świętej, odprawionej w kościele pw. św. Barbary.

Liturgii mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kanclerz Kurii Sandomierskiej ks. kan. dr Roman Janiec. W wygłoszonym kazaniu przypomniał życie i męczeńską śmierć św. Barbary, będącej m.in. patronką górników, hutników i gazowników. Stąd wśród wiernych w czasie nabożeństwa obecni byli nie tylko górnicy Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, ale także pracownicy Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka oraz Polskiej Spółki Gazownictwa w Staszowie.

Władze centralne oraz samorządowe reprezentowali: poseł na Sejm, wiceminister spraw zagranicznych dr hab. Piotr Wawrzyk, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek, starosta staszowski Józef Żółciak oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Proboszcz parafii ks. Grzegorz Jeż kończąc liturgię, zaprosił wszystkich obecnych, a także orkiestrę górniczą ,,Siarkopolu”, na mszę świętą niedzielną o godz. 11:30, podczas której w sposób szczególny zostanie podkreślony kult św. Barbary.

Po zakończonej mszy świętej posłowie na Sejm w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie pracy górników, hutników i gazowników, nie tylko ekonomiczne dla gospodarki krajowej, ale także symboliczne i kulturowe, niosące za sobą etos ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Deklarowali wszelką pomoc, m.in. w zakresie odpowiednich, proponowanych przez siarkową NSZZ ,,Solidarność”, nowych zapisów w aktualnie nowelizowanym prawie górniczym i geologicznym.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje