PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

„Bądź AKTYWNY”

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ogłasza nabór do projektu pn.” Bądź aktywny” polegającego na udziale osób z niepełnosprawnością w zajęciach sekcji pływackiej.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie grupowych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w różnym wieku z następującymi rodzajami niepełnosprawności: narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu, sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie dotyczy niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym potwierdzonej imiennym, aktualnym orzeczeniem.

Nabór do projektu ma charakter otwarty o przyjęciu do niego będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja prowadzona będzie od 11 do 14 czerwca br. do godziny 14:30. Zapisy przyjmowane są osobiście w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie ul. Oględowska 6, pokój nr 208 i 205 lub telefonicznie pod numerem 15 813 00 50.

Termin realizacji projektu na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie: 17 czerwca 2019 – 31 marca 2020 roku.

Projekt „Bądź AKTYWNY” realizowany jest w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie przez Polski Komitet Paraolimpijski w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnym.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje