PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Akcja „To jest radnych, posłów kasa – za tę kasę… masek masa”

 

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o rozpropagowanie i nagłośnienie „mojej” (pomysł i opracowanie w dniu dzisiejszym) akcji „To jest radnych, posłów kasa – za tę kasę… masek masa”

Każdy z nas ma świadomość, jak w obecnej sytuacji bardzo przyda się każdy gorsz w celu poprawy sytuacji w szpitalach i dla wielu służb, które każdego dnia nie szczędzą własnego zdrowia, zaangażowania i umiejętności, aby pomóc nam wszystkim.

W mojej ocenie: na przykładzie naszego powiatu (staszowski), istnieje możliwość wsparcia osób zajmujących się pomocą dla nas wszystkich sumą co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wsparcia powiatowego szpitala, straży pożarnej, policji lub innych instytucji będących w największej potrzebie. Wiem, że źle brzmi: WSPARCIA INSTYTUCJI, ale tak naprawdę proszę pamiętać, że wspieramy ludzi, którzy niosą nam pomoc i ratunek, narażając własne zdrowie. Im po prostu MUSIMY pomóc.

Dla przypomnienia:

– dieta radnego, nie jest wynagrodzeniem za pracę, a ma stanowić ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu przedstawicielskiego (np. z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty wynagrodzenia za pracę)

– dieta parlamentarna, to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2473,08 zł brutto x 460 posłów = ponad 1 136 200 PLN (miesięcznie)

Z uwagi na aktualną sytuację posiedzenia rad wszystkich szczebli, sejmików wojewódzkich, oraz Sejmu RP i Senatu RP nie odbywają się, a radni i parlamentarzyści powinni się stosować do zalecenia: „nie wychodź z domu”. W związku z powyższym niezwykle uczciwym byłoby przekazanie naszych diet na potrzeby ludzi z wymienionych służb.

W tej sprawie nic nie można nakazać. Mogę tylko prosić radnych wszystkich szczebli oraz parlamentarzystów o przekazanie swoich diet za bieżący miesiąc. Jest to AKCJA OGÓLNOPOLSKA dotycząca wszystkich z nas! Bardzo proszę  o rozpowszechnienie AKCJI!

Przewodniczący poszczególnych rad oraz marszałkowie Sejmu i Senatu na pewno znajdą błyskawicznie adresatów tych środków. Bardzo proszę o podanie rezultatów i odzewu radnych i parlamentarzystów na https://www.facebook.com/mariusz.zyngier

Z wyrazami szacunku

Mariusz Zyngier – radny powiatu staszowskiego

Bardzo proszę o pomoc w dotarciu do biur poszczególnych rad, sejmu i senatu oraz przekazanie tej informacji, tak aby dotarła do wszystkich zainteresowanych i nagłośnienie jej w mediach. Im szybciej – tym lepiej i skuteczniej!

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje