PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Z obrad 23. Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Podczas posiedzenia jakie odbyło się w dniu 28 sierpnia br., radni przyjęli 4 projekty uchwał. Przed rozpoczęciem zasadniczej części posiedzenia, uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę powiatową lekarz weterynarii Zofię Słomkę, a także 2 nauczycielom wręczono akty powołania na stanowiska nauczycieli mianowanych.

W przekazanym dr Zofii Słomce pamiątkowym grawertonie czytamy: ,,W związku z zakończeniem przez Panią pracy na stanowiskach: Lekarza WET w Stadninie Koni Kurozwęki, w latach: 1982-1994, Rejonowego Lekarza WET, w latach: 1994 – 1999, a także Powiatowego Lekarza Weterynarii, w latach 1999 – 2020 oraz przejściem, po 38 latach pracy, na zasłużoną emeryturę, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, składamy najserdeczniejsze podziękowania za wzorową, pełną zaangażowania i oddania pracę w służbie weterynaryjnej. Pani wiedza oraz umiejętności organizacyjne, a także zdolność do przewidywania licznych zagrożeń, niewątpliwie przyczyniły się każdego roku do ochrony zarówno zwierząt gospodarskich, jak i żyjących w kompleksach leśnych ziemi staszowskiej. Dziękując raz jeszcze za profesjonalną i miłą współpracę, prosimy także o przyjęcie życzeń wielu lat w zdrowiu, pociechy z najbliższych oraz spełnienia wszelkich planów i marzeń”.
Od 1 sierpnia br. funkcję powiatowego lekarza weterynarii, pełni lek. wet. Katarzyna Czech, która poprzednio zatrudniona była na stanowisku starszego inspektora ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych.
Następnie Magdalenie Stemplewskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Grzegorzowi Poniewierskiemu z Zespołu Szkół w Staszowie wręczono akty powołania na stopień nauczyciela mianowanego.

Zasadniczą część obrad rozpoczęto od przyjęcia programu sesji zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, stwierdzenia quorum i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Następnie przegłosowano wszystkie 4 projekty uchwał, które dotyczyły:
1. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
2. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec,
4. zmian w budżecie na 2020 rok.

Przed zamknięciem obrad, w punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych”, poruszano tematy dotyczące, m.in.: planów budowy drugiego odcinka obwodnicy Staszowa oraz kolejnych odcinków dróg powiatowych w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych, przebudowy drogi powiatowej w Woli Malkowskiej, pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego na przeciwdziałanie COVID-19, przygotowanie szkół ponadpodstawowych do rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września oraz planowanym działaniom w sprawie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje