PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

33. Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 11 czerwca br., odbyła się 33. Sesja Rady Powiatu w Staszowie. Do programu sesji zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Rajcę nie zgłoszono uwag, podobnie jak i do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
W trakcie głosowania przyjęto projekty uchwał które dotyczyły:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 29/21;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 30/21;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 31/21;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice –projekt 32/21;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 33/21;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 34/21;
– zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027 – projekt 35/21;
– zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 36/21.
– zmiany Uchwały Nr XXXII/22/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2023 – projekt 40/21.
W punkcie wnioski oraz oświadczenia radnych poruszano kwestie związane z: remontami, modernizacją dróg powiatowych, pozyskiwaniem funduszy na remonty z Funduszu Dróg Samorządowych, przebiegu szczepień mieszkańców na terenie powiatu staszowskiego oraz szczepień uczniów. Na pytania radnych odpowiadali starosta staszowski Józef Żółciak oraz m.in. dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik i dyrektor ZDP w Staszowie Mirosław Bernyś.

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje