PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Współpraca międzynarodowa
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

28. rocznicę niepodległości Ukrainy świętowano w Warszawie

 

W uroczystościach jakie odbyły się w dniu 9 września br., oprócz dyplomatów innych państw, członków rządu RP, generałów i wyższych oficerów Wojska Polskiego, przedsiębiorców, a także reprezentantów stowarzyszeń i fundacji polsko-ukraińskich, uczestniczyli także: starosta staszowski Józef Żółciak i przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Rajca.

Zapraszania wysyłane od 2008 roku, przez kolejnych ambasadorów Ukrainy w Polsce do przedstawicieli władz powiatu staszowskiego, oprócz naszego powiatu na uroczystościach obecni są także reprezentanci powiatu konińskiego, są wyrazem uznania dla dorobku obydwu powiatów we współpracy z partnerami ukraińskimi.
Dzień Niepodległości Ukrainy, jest świętem państwowym obchodzonym 24 sierpnia, w rocznicę uchwalenia przez Radę Najwyższą Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Dzień ten jest uważany za datę powstania Ukrainy w obecnej formie.
Uroczystości 28. rocznicy niepodległości Ukrainy w Warszawie rozpoczęto odegraniem hymnów państwowych, następnie ambasador Andrij Deszczycia wygłosił oficjalne przemówienie, m.in. podziękował rządowi RP za wspieranie interesów Ukrainy na forum międzynarodowym. Pięć osób, w tym 2 Polaków i 3 Ukraińców, zasłużonym we współpracy polsko-ukraińskich otrzymało medale zasługi. Podobne wyróżnienia w roku 2009, przyznane decyzją ówczesnego ambasadora Ołeksandra Motsyka, ,,za osobiste zaangażowanie i wybitny wkład w kreowanie dobrosąsiedzkich stosunków ukraińsko-polskich”, otrzymało 3 obywateli z powiatu staszowskiego.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje