PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali

 

W sobotę 23 lipca br. druhowie z Ossali obchodzili dostojny jubileusz 100-rocznicy utworzenia jednostki. Uroczystości zostały uświetnione odznaczeniem sztandaru jednostki ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.  Po zbiórce pocztów sztandarowych i pododdziału przed strażnicą OSP, została odprawiana uroczysta msza święta oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy, którego dokonał ks. dr Mariusz Sobina proboszcz parafii w Niekrasowie. Dowódca uroczystości druh Tomasz Mysłek złożył meldunek o gotowości do ich rozpoczęcia zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzowi Rajcy – prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie. Zaproszonych gości i wszystkich obecnych  druhów powitał i przedstawił historie jednostki druh Mirosław Żugaj.

Obchody były okazją do wręczenia medali. Oprócz odznaczenia sztandaru jednostki ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP” przez  druha Wiesława Woszczynę, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Tadeusz Szady. Gratulacje druhowi złożyli poseł na sejm RP Anna Krupka oraz zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Rajca.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wręczyli prezesowi jednostki druhowi Józefowi Kwiatkowskiemu listy gratulacyjne, statuetki i grawertony. Władze powiatu staszowskiego reprezentowali starosta Józef  Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal oraz członek zarządu powiatu Zbigniew Wiącek. W przekazanym grawertonie czytamy: ,,W imieniu władz samorządowych powiatu staszowskiego, a także swoim własnym, serdecznie gratulujemy Druhowi Prezesowi oraz wszystkim Druhom dostojnego Jubileuszu 100-lecia OSP Ossala. Jednocześnie pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie i wdzięczność Druhom Strażakom za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także za realizację innych zadań służących bezpieczeństwu miejscowej społeczności, miasta i gminy Osiek oraz całego powiatu staszowskiego. Życzymy Wam Drodzy Druhowie kolejnych tak ważnych jubileuszy, pomyślnej realizacji statutowych zadań, bezpiecznego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, sukcesów w zawodach ppoż. na różnych szczeblach współzawodnictwa, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym”.

                                                                           Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje