In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Powiatowe Centrum
Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie
poprzez budowę bloku operacyjnego

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

E-Świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 24 638 626,91 zł


 10 765 894,68 zł
Całkowita wartość projektu
32 667 702,81 zł
Całkowita wartość projektu
25 000 000,00 zł


 10 listopada 2012
Uroczyste otwarcie PCS

(etap II -
wyposażenie
bloku operacyjnego)

sierpień 2012


Rozbudowa Szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Ślubowano w miejscu symbolicznym
Wtorek, 04 Czerwiec 2013 13:48

phoca thumb m 003W niedzielę, 26 maja br., uczniowie klas wojskowych staszowskiego Liceum złożyli swoje wojskowe ślubowanie. Uroczystość, z zachowaniem wojskowego ceremoniału, odbyła się w mokrzańskim lesie przed kapliczką postawioną kilka lat temu w miejscu gajówki Grzybów, gdzie w latach 1940-44 mieściła się Komenda Armii Krajowej Podobwodu Szydłów ,,Słonecznik”, Okręgu Radomsko-Kieleckiego ,,Jodła”. Podobwodem dowodził były przedwojenny oficer Korpusu Ochrony Pogranicza kpt. Piotr Kabata ps. ,,Wujek”. Obecność córki kapitana dr Aliny Kabaty-Pendias, w czasie niedzielnego ślubowania, również nabrało symbolicznego wymiaru, historycznie łącząc lata II wojny światowej z dniem obecnym.

    Uroczystość zgromadziła liczne grono zaproszonych gości: kombatantów z różnych formacji partyzanckich, weteranów walk niemalże ze wszystkich frontów II wojny światowej na terenie Europy, członków stowarzyszeń strzeleckich z całego województwa, rodziców uczniów, a także przedstawicieli władz samorządowych, na czele z: wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim, radnym Sejmiku Województwa Izydorem Grabowskim, starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem i burmistrzem Staszowa Romualdem Garczewskim.
    Mszę świętą polową odprawił ks. kan. Jerzy Rybusiński - proboszcz kurozwęckiej parafii, w koncelebrze z ks. prałatem seniorem Henrykiem Kozakiewiczem i ks. prefektem Grzegorzem Maruszakiem.
Tekst ślubowania, powtarzany przez uczniów, odczytał starosta staszowski Andrzej Kruzel. W hołdzie walczącym za wolność ojczyzny, zapalono znicze i złożono kwiaty. Pododdział reprezentacyjny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, z którą od 4 lat współpracuje staszowskie Liceum, wykonał salwę honorową.
    Po zakończeniu oficjalnej części ślubowania, staszowscy strażacy poczęstowali wszystkich obecnych tradycyjną wojskową grochówką.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

Wśród uczestników uroczystego ślubowania: kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, mieszkańcy powiatu staszowskiego.
Dyrekcja LO w Staszowie, uczniowie klas wojskowych, którzy złożą ślubowanie.
Członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
Sztandar oddziału partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”. Sztandarem opiekuje się dr Janusz Dulęba ze Staszowskiego Oddziału Światowego Związku Żołn...
Pododdział reprezentacyjny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Od lewej: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego...
Uczniowie LO wciągają flagę państwowa na maszt.
Przemawia starosta staszowski Andrzej Kruzel, z tyłu: Mariusz Brudek – prowadzący uroczystość.
Wartę honorowa przed kapliczką pełnili: szydłowscy strzelcy i uczniowie LO w Staszowie.
W hołdzie walczącym za wolność ojczyzny, zapalono znicze i złożono kwiaty. W pierwszym szeregu, o lewej: wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, bur...
Mszę świętą polową odprawił ks. kan. Jerzy Rybusiński - proboszcz kurozwęckiej parafii, w koncelebrze z ks. prałatem seniorem Henrykiem Kozakiewiczem...
Tekst ślubowania uczniowskiego odczytał starosta staszowski Andrzej Kruzel.
Uczniowie wyróżnienie ślubowaniem na sztandar szkoły.
Ślubowanie złożyli uczniowie klas wojskowych staszowskiego Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Przemawia wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.
Swoje wojenne lata wspominał córka kpt. Piotra Kabaty dr Alina Kabata-Pendias.
Przemawia Kazimiera Domosińska.
Przesłanie do młodzieży wygłosił kpt. Targowski z Sandomierza.
Dyrektor Liceum Anna Karasińska podziękowała wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę podniosłą uroczystość.
W imieniu uczniów podziękował Radosław Grabka.
Ślubowaniu towarzyszyła wystawa kolekcji broni panów: Włodzimierza Strzałkowskiego i Mariana Lesiaka.

 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.