In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Powiatowe Centrum
Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie
poprzez budowę bloku operacyjnego

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

E-Świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 24 638 626,91 zł


 10 765 894,68 zł
Całkowita wartość projektu
32 667 702,81 zł
Całkowita wartość projektu
25 000 000,00 zł


 10 listopada 2012
Uroczyste otwarcie PCS

(etap II -
wyposażenie
bloku operacyjnego)

sierpień 2012


Rozbudowa Szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Z obrad XXX sesji Rady Powiatu w Staszowie.
Środa, 05 Wrzesień 2012 12:13

phoca thumb m 001Posiedzenie odbyło się 8 sierpnia br. otworzył je i prowadził przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant. Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków, więc po jego przegłosowaniu, a także protokołu z obrad, jakie miały miejsce w dniu 19 lipca br., radni przystąpili do głosowania projektów uchwał dotyczących:

1) Zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022.
2) Zmian w budżecie finansowym powiatu na rok 2012,
3) Udzielenia pomocy finansowej wszystkim gminom powiatu staszowskiego. Wsparcie finansowe dla gminnych jednostek OSP wynosiło po 5 000,00zł. Wyjątkowo, kwotę 10 000,00 zł otrzymała gmina Oleśnica, gdyż swojego wsparcia na rzecz Oleśnicy, zrzekła się gmina Bogoria, odwdzięczając się w ten sposób za zrzeczenie się podobnej kwoty w roku ubiegłym, przez Oleśnicę na rzecz Bogorii.
    Po złożeniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu przez starostę Andrzeja Kruzla, głos zabrała wiceprzewodnicząca Lucyna Kozoduj, która poprosiła dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykta Kozieła o przedstawienie szczegółowej sytuacji na powiatowym rynku pracy. W odpowiedzi dyrektor Kozieł, przedstawił dane liczbowe dotyczące liczby bezrobotnych uczestniczących w prowadzonych przez PUP formach aktywizacji zawodowej. Na koniec lipca br., w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 3 510 osób. Do końca lipca, br., 51 osób bezrobotnych skorzystało z formy wsparcia, jaką są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dyrektor zaznaczył, że PUP aplikuje o dodatkowe środki, które w przyszłych miesiącach pozwolą na zaktywizowanie ok. 360 osób.
W punkcie wolne wnioski radny Grzegorza Strzała zwrócił się do obecnego na sali zastępcy powiatowego komendanta policji podinsp. Mariusza Przyborowskiego z prośbą o ulepszenie organizacji ruchu na ulicy Kolejowej w Staszowie (skrzyżowanie z ulicą Szpitalną).  Zastępca komendanta udzielił wyczerpującej odpowiedzi, zaznaczając, iż problem ten zostanie uwzględniony na najbliższej lustracji z zarządcą drogi, którym jest Gmina Staszów.
     Na koniec wolnych wniosków głos zabrała radna Stanisława Błażejewska, która zwróciła się z prośbą do starosty Andrzeja Kruzla i Rafała Suski - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, o dokończenie prac drogowych na drodze powiatowej przy Ośrodku Zdrowia w Wiśniowej.
Na zakończenie obrad starosta Andrzej Kruzel poinformował radnych i wszystkich przybyłych gości o stanie prac w Powiatowym Centrum Sportu.

                                 
                    Tekst i foto: Paulina Majczak-Tarka

Otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Staszowie dokonał przewodniczący Damian Sierant.
Radni jednogłośnie przegłosowali wszystkie projekty i zmiany.
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Grzegorz Strzała, Andrzej Poniewierski, Adam Siekierski, Stanisława Błażejewska, Marek Chyla, Lesze...
Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska uzasadniła celowość przyjęcia projektów uchwał budżetowych.
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Michał Wójtowicz, Grzegorz Rajca, Janina Złotnik, Janusz Bąk, Wacław Słodkowski, Jacek Nowak i starosta Andrzej...
Zaproszeni goście: od prawej, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podinsp. Mariusz Przyborowski, komendant PSP w Staszowie bryg. Grzeg...

 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.